18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Utforska

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Storbritannien storsatsar på e-cigaretter för folkhälsan

På initiativ av National Health Service (NHS) kommer nu utvalda brittiska sjukhus att erbjuda gratis e-cigaretter. Som en del av ambitionen att göra Storbritannien helt rökfritt har tobaksfria produkter blivit ett oerhört viktig verktyg för att både avvänja och motverka riskerna med rökning. Fast vad hoppas de egentligen uppnå?

Trots att antalet rökare i Storbritannien har sjunkit stadigt sedan toppnoteringen under första halvan av 1970-talet så har brittiska myndigheter bestämt sig för att ta krafttag mot rökandet. Anledningen är att en allt mindre grupp paradoxalt nog har kommit att stå för en större del av de allmänna hälsorelaterade utgifterna. För att minska framtida vårdkostnader lanseras nu ett flertal projekt med ambitionen att motverka tobaksanvändande.

I något utav ett trendbrott i förhållande till övriga delar av landet så har ett fåtal områden sett en ökning i antalet rökare. Vad som oroar många är att ökningen sker bland unga personer och gravida, vilket har motiverat Storbritannien att sträva efter en fullständig utfasning av daglig tobaksanvändning. Därför har de nu valt att vidta en del drastiska åtgärder som har kommit att både förvåna och inspirera.

Som en del utav ett flertal omfattande åtgärder kommer nu utvalda sjukhus i London, Leicaster, Edinburgh och Norfolk att erbjuda såväl patienter som besökare möjligheten att få ett gratis vapingkit. Detta hoppas de ska uppmuntra rökare att överväga rökfria alternativ vars hälsorelaterade risker visat sig vara avsevärt mycket mindre omfattande än vid användning av traditionell tobak.

E-cigaretter åt sjukhuspatienter och besökare

E-cigaretter kommer att delas ut som en del av ett projekt initierat av det statliga Norwich-universitetet University of East Anglia (UEA). Under två och ett halvt år kommer de deltagande sjukhusen att erbjuda rökande patienter ett startkit innehållandes e-cigarett och cigarettvätska med nikotin. Förhoppningen är att det ska främja nedtrappning av rökandet och på sikt en fullständig avvänjning.

Anledningen till att man valt att fokusera på just vaping är att ett flertal samtida brittiska studier har visat att de är ett viktigt redskap när det kommer till att sluta röka. Nyligen uppmärksammades situationen av Public Health England (PHE) som publicerade en rapport där de konstaterade att e-cigaretter leder till minskad tobaksanvändning och kan genom att ersätta tobaksprodukter främja folkhälsan.

Med förhoppningen att nå ut till samtliga grupper

En drivande tanke bakom projektet är att man genom förebyggande åtgärder och uppmuntring ska nå ut till grupper som inte på egen hand skulle överväga att sluta med hjälp av e-cigaretter. Detta gäller både personer som inte ännu tagit beslutet att sluta med tobak, och de som tidigare försökt sluta men inte lyckas.

Eftersom det har visat sig att vaping i större utsträckning resulterar i framgångsrik avvänjning hoppas man kunna öka takten på resan mot vad som kommit att kallas ett rökfritt Storbritannien. Detta begrepp myntades 2019 av Department of Health and Social Care (DHSC) som fastslog att landet har en realistisk chans att helt och hållet rökfritt i och med 2030.

Vaping som ett bättre alternativ

Allt fler länder har på officiellt håll valt att tillämpa ett mer flexibelt förhållningssätt till rökfria nikotinprodukter. Från att tidigare ha placerat dem i samma kategori som sedvanliga tobaksprodukter börjar man nu uppmärksamma att de faktiskt är säkrare alternativ, och även uppmuntrar avvänjning av tobaksprodukter.

Som ett tydligt exempel på denna nya sorts praktiska förhållningssätt så konstaterade PHE i sin senaste rapport om vaping att dessa produkter både är efterfrågade och är bättre alternativ till cigaretter. På många sätt så går Storbritannien nu i bräschen för att uppmuntra vaping och främja användandet av rökfria nikotinprodukter. Samtidigt som de uppmuntrar rökare att byta till e-cigaretter så poängterar de samtidigt att vaping inte är helt fritt från hälsorisker. I ett relativt hänseende är de däremot ett avsevärt mycket bättre alternativ.

Professor Caitlin Notley, ansvarig för projektet att dela ut e-cigaretter på sjukhus, har konstaterat att e-cigaretter erbjuder rätt förutsättningar för att både främja avvänjning och minska tobaksrisker. I och med att vaping i stor utsträckning påminner om användandet av vanliga cigaretter så blir de ett lämpligt alternativ även för de som har kommit att bli väldigt vana med en klassisk rökupplevelse.

Ett tydligt paradigmskifte

Sammantaget pekar allt detta på att det pågår ett väldigt stor skiftet i hur man ser på e-cigaretter och vaping. Storbritannien har visat att det inte längre är kontroversiellt att uppmuntra användningen av tobaksfria produkter, och att dessa i framtiden med största sannolikhet kommer att bli en alltmer viktig del i hur man tacklar de tobaksrelaterade hälsoproblemen.

Samtidigt råder det på många håll fortsatta missuppfattningar om vaping. Bland många råder fortfarande föreställningar om att riskerna med e-cigaretter är jämförliga med vanliga cigaretter. Många tror även att traditionella tobaksprodukter är säkrare och mer hälsosamma. I takt med att denna sorts föreställningar försvinner så är det däremot mycket möjligt att fler och fler väljer vaping som ersättning till vanlig rökning.

Kan man förvänta sig gratis e-cigaretter i andra länder?

Man kan svårligen förbise från faktumet att vaping och e-cigaretter på många håll fortfarande är en kontroversiell fråga, och att det förmodligen kommer att dröja innan vi ser liknande projekt i övriga länder. Samtidigt går det inte att neka att vi definitivt är mitt uppe i ett skifte i hur man förhåller sig till tobak.

Att Storbritannien valt att bli ett föregångsland i officiellt sanktionerat användning av e-cigaretter är oväntat, med tanke på att de i ett Europeiskt hänseende har ganska få tobaksanvändare. Samtidigt är det en väntad del i deras strävan att bli det första rökfria landet. Huruvida de lyckas, och om gratisutdelningen av e-cigaretter blir en framgångssaga, får däremot framtiden utvisa.