18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Utforska

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Föreskrifter & råd

Föreskrifter och råd

Alla e-cigaretter innehållande nikotin dvs. e-cigarettprodukter, inklusive enheter och e-vätskor, måste uppfylla statliga bestämmelser och måste registreras hos lokala myndigheter innan de kan säljas till allmänheten.

Vont stöder och följer dessa statliga bestämmelser eftersom Vont säkerställer att alla produkter som är tillgängliga för allmänheten, görs till högsta standard.

Alla Vont-produkter dvs. enheter och e-vätskor, överensstämmer med EU:s TPD-föreskrifter och är registrerade i alla EU-länder.

Europeiska unionens tobaksproduktdirektiv 2014/14 / EU (TPD)

Direktivet om tobaksvaror 2014/14/EU (TPD) införde nya regler för nikotininnehållande elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (artikel 20) från maj 2016. Alla EU:s medlemsstater är skyldiga att genomföra bestämmelserna enligt artikel 20.

TPD införde nya regler som säkerställer:

  • minimikrav för säkerhet och kvalitet på alla e-cigaretter och påfyllningsbehållare (dvs e-vätskor)
  • att information tillhandahålls till konsumenter så att de kan göra välgrundade val
  • en miljö som skyddar barn från att börja använda dessa produkter
  • begränsa e-cigarettbehållare till en kapacitet på högst 2 ml
  • begränsa den maximala volymen nikotininnehållande e-vätska som säljs i en påfyllningsbehållare till 10 ml
  • begränsa e-vätskor till en nikotinstyrka på högst 20 mg/ml
  • kräva produkter som innehåller nikotin och/ eller dess förpackningar, att vara barnresistenta och tydligt beskrivande
  • förbjud vissa ingredienser inklusive färgämnen, koffein och taurin
  • inkludera nya märkningskrav och varningar
  • kräva att den lokala myndigheten meddelas innan e-cigaretter och e-vätskor kan säljas
SNABB LEVERANS 14 DAGARS RETURRÄTT 1 ÅRS GARANTI