18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Utforska

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Kvalitet & standarder

Vi på Vont är engagerade i att leverera kvalitetsprodukter. Därför designar vi så Alla Vont-produkter överensstämmer med EU-standarder och tobaksproduktdirektiv (TPD), och har meddelats med framgång till lokala myndigheter.

VONT DEVICE hårdvare STANDARDs

BATTERI STANDARDER
Batteriet i Vonts-enheter testas för säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet. Batterikvalitetssäkring och test av överensstämmelse följer följande internationella standarder.

ELEKTRISKA & ELEKTRONISKA TESTNING STANDARDER
Vont-enheter har testats och utvärderats för att uppfylla kraven på elektrisk och elektronisk säkerhet, hälsa och miljö.

ÖVERENSSTÄMMELSE  & HÅRDVARE STANDARD
Vont-enheter överensstämmer med EU:s CE-krav.
Vont-enheter överensstämmer med EU:s RoHS-krav.

E-VÄTSKA INGREDIENS  KVALITET
Vont E-vätska tillverkas i en modernt ISO / GMP-produktionsanläggning. E-vätskan är EUTPD-kompatibel och meddelas till lokala myndigheter.

E-Vätske-produktionsprocessen överensstämmer med ISO 9001 kvalitetsstandard. Detta QA-ramverk säkerställer produktutveckling, produktion, testning och laboratorieverksamhet följer högsta möjliga nivåer av konsekvens, tillförlitlighet, noggrannhet och precision.

Strikta policyer används för att utvärdera säkerheten för material / kemikalier som används och mängden av varje kemikalier som är tillåten i E-vätska.

Den toxikologiska analysen utförs rutinmässigt för att säkerställa att produkterna är TPD-kompatibla, och säkra att användas som livsmedel.

VAPOR AND FLAVOR TESTING
Interntest utförs för att säkerställa att ånga som produceras uppfyller industristandarder. Testning av temperaturreglering utförs också för att säkerställa att E-vätska värms upp till förångningsriktlinjer.

För frågor, kontakta vårt team.

SNABB LEVERANS 14 DAGARS RETURRÄTT 1 ÅRS GARANTI