18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Utforska

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Rökfritt Storbritannien 2030 – E-cigaretter och vaping ersätter tobak

Med ambitionen att i ett långsiktigt perspektiv främja folkhälsan och motverka tobaksrelaterade skador uppmuntrar nu Storbritanniens folkhälsomyndighet (NHS) folk att överväga vaping istället för traditionella tobaksprodukter. Men vad ligger bakom denna drastiska helomvändning?

Storbritannien har precis som många andra länder ett komplicerat förhållande till tobak. Samtidigt som det råder stor efterfrågan på cigaretter så har det kommit att bli alltmer uppenbart att det finns en omfattande problematik kring rökning.

De senaste åren har man från brittiskt håll hos vissa grupper sett en ökning i antalet tobaksrelaterade cancerfall, vilket brutit en tidigare nedåtgående trend. Därför vidtar man nu på politiskt håll drastiska åtgärder i syfte att uppmuntra användandet av e-cigaretter. Enligt myndigheten Public Health England (PHE) kommer dessa att bli en viktig del av framtida åtgärder mot ökad tobaksanvändning, och man förutspår märkbara resultat såväl på individuell nivå som i ett bredare befolkningsperspektiv.

Tobakskriget trappas upp

Att myndigheter vidtar åtgärder i syfte att minska rökandet är knappast en överraskning. Ända sedan 1970-talet har man sett ökad medvetenhet om tobaksrisker som en naturlig del av hälsofrämjande åtgärder. Ett väldigt tydligt exempel på denna inställning är när Europeiska Unionen (EU) beslutade om gemensam lagstiftning om tobak.

Många kommer nog ihåg när det 2001 resulterade i införandet av hälsovarningar i form av text och bild dök upp på rökfri tobak, rulltobak, piptobak, cigaretter, cigarrer och ett stort antal andra tobaksprodukter. I samband med detta infördes även förbud att i samband med marknadsföring använda begrepp såsom light och låg tjärhalt.

För Storbritanniens del så har antalet tobaksanvändare minskat drastiskt. Jämfört med 1974 då hälften av alla britter rökte, så är det numera endast dryga 14% som röker. Trots att utvecklingen definitivt går i en hälsomässigt fördelaktig riktning så har brittiska myndigheter nu beslutat att trappa upp kriget mot tobak med ambitionen att göra Storbritannien rökfritt i och med 2030.

Färre röker men bara på vissa ställen

Idén om ett rökfritt England lanserades i samband med att Department of Health and Social Care (DHSC) i mitten av 2019 publicerade en rapport där de fastslog att 2020 skulle komma att utgöra ett stort steg mot mer förebyggande och personliga hälsoåtgärder. Där presenterades även en nollvision gällande antalet rökare.

Storbritannien är på många sätt unikt. Och detta gäller även när det kommer till rökning. För även om de är ett av de europeiska länder med minst antal rökare, så har de samtidigt ett flertal platser där folkhälsan är dålig även i ett internationellt hänseende. Särskilt omtalat är ökända Blackpool där en av fyra gravida röker cigaretter och alkoholism är vanligt förekommande.

Vaping som en del av lösningen

Att alternativa och rökfria nikotinprodukter kommit att bli både alternativ för tobaksavvänjning och populära saker i sin egen rätt har blivit uppenbart. Inte minst då försäljningen av e-cigaretter och vapingprodukter ökat drastiskt på väldigt kort tid. Men från officiellt håll har de inte nödvändigtvis fått den uppmärksamhet de förtjänat. Åtminstone inte förrän nu, när Storbritannien blir det första Europeiska landet att officiellt konstatera att det finns en positiv aspekt av e-cigaretter.

I 2021 års upplaga av deras årliga rapport om vaping i England fastslog PHE att vapingprodukter med nikotin kan utgöra en avgörande del i att minska de negativa hälsoeffekterna som uppstår i samband med utbredd cigarettrökning. Dels då de kan främja minskad tobaksanvändning, men även saknar många av de hälsorisker som utgör en del av sedvanliga tobaksprodukter. I rapporten framhäver de tre huvudpunkter gällande vaping som en del av minskad rökning.

  1. E-cigaretter och vaping är det populäraste alternativet bland de som vill sluta röka.
  2. De som väljer vaping klarar i större utsträckning att sluta röka.
  3. Vaping är mer lättillgängligt än medicinska åtgärder vilket gör att det är ett alternativ som når ut till fler personer.

Sammantaget målar det en talande bild om att e-cigaretter och vaping har en påtaglig roll avseende att axla den kollektiva hälsobördan som skapas av sedvanlig tobak. I ett både kontroversiellt och otvivelaktigt uttalande till en parlamentarisk grupp så konstaterade professor Chris Whitty, Storbritanniens Chief Medical Officer (CMO), att rökning dödar fler personer än COVID-19. Detta utgör ytterligare ett tydligt tecken på att Storbritannien är på god väg att helt och hållet förändra synen på rökning.

Folks inställningar ett fortsatt hinder

På ett paradoxalt sätt så är det inte nödvändigtvis folks inställning till tobak som gör att de fortsätter att röka. Tvärtom så är väldigt många positiva till att välja vaping istället för cigaretter. Men det finns en omfattande missuppfattning om att vaping i sig skulle utgöra en risk.

Trots att vaping och e-cigaretter har visat sig vara drastiskt mycket mer säkra än rökning så tror 38% av britterna att vaping är lika farligt som rökning, medan 15% tror att det är ännu mer skadligt. Denna sorts desinformation befarar PHE kan bidra till att personer fortsätter att välja tobaksprodukter framför vaping i tron att de gör ett hälsomässigt rationellt val.

Kommer framtiden att bli rökfri?

Det råder knappast någon tvekan om att Storbritannien har omfattande ambitioner för folkhälsan, och vaping kommer med största sannolikhet att bli en del av deras officiella strategi i hur man hanterar tobaksrelaterade hälsoskador. Men är det rimligt att förvänta sig ett helt rökfritt land i och med 2030? Det handlar ju trots allt bara om några fåtal år.

Sett till bred statistik så har antalet rökare i Storbritannien minskat med dryga en procentenhet per år. Utan ytterligare åtgärder, och från nuvarande 14% skulle det innebära att de vid 2030 har ungefär 4% rökare. Detta är i sig väldigt nära det rökfria målet.

Om man tänker sig att de aktivt främjar en övergång till vaping och rökfri tobak så är faktiskt högst rimligt att de lyckas med sina planer, och därmed även är på god väg att bli det första rökfria landet.