18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Utforska

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Skademinimering: E-cigaretter – och varför de bör finnas i butikerna

E-cigaretter minskar riskerna med ett nikotinbruk med närmare 95 procent(1). Det gäller inte bara den personliga hälsan. Riskerna med passiv rökning, brandrisker(2) och andra skadeverkningar minskar i samma utsträckning när en person slutar röka. Det här är en text som handlar om e-cigaretter – ur ett konsumentperspektiv, ur ett ekonomiskt perspektiv, men givetvis också ett ideologisk perspektiv.

Frågan är hur gör vi Sverige rökfritt och minskar riskerna med nikotinbruk?.
Vilken roll spelar e-cigaretter? Vilken roll spelar företagen som säljer tobak och nikotin? Vilken roll spelar lokala företag som oss på VONT?

1 https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-an-evidence-update
2 Hälften av alla bränder med dödlig utgång beror på cigarettrökning: https://bit.ly/3PY5JnE

Hur ser det ut för e-cigaretter i Sverige?

Svenska riksdagen beslutade 2021 att skademinimering ska bli en del av den svenska strategin för att hantera rökningens skadeverkningar.7 Enligt riksdagen ska den Svenska nikotinpolitiken i framtiden ta hänsyn till olika nikotinprodukters skadlighet och därmed innehålla ett skademinimerande perspektiv på nikoitnbruk. Riksdagen röstade även ner regeringens förslag på smakförbud för e-cigaretter och e-vätska – med motiveringen att en sådan lagstiftning i praktiken motverkar skademinimering(3). I skenet av detta kommer sannolikt e-cigaretter, snus och nikotinpåsar att ha en mer ljus framtid i Sverige jämfört med exempelvis cigaretter.

3 Nej till förbud mot smaksättningar i e-cigaretter: https://bit.ly/3vCgALV

Ekonomiska incitament

Men det är givetvis inte bara hälsoaspekter som styr marknaden för e-cigaretter. Produkterna växer i popularitet och det lockar även företag som tidigare sett e- cigaretter som marginella varor eller som ett direkt hot mot annan försäljning. Idag har alla stora tobaksbolag minst en variant på en e-cigarett i sin katalog. PMI (marlboro) har som mål att rökfria produkter som snus, nikotinpåsar och e-cigaretter ska stå för 50 procent av intäkterna 2025. Brittish American Tobacco (BAT) har slagit in på en liknande bana och allt fler tobaksbolag investerar i både e-cigaretter och nikotinpåsar(4) E-cigaretter ses helt enkelt som lukrativa produkter, även för tobaksbolagen. Det bäddar för att marknaden för e-cigaretter kommer att växa mer än den gör idag.

4 Rapport i Tobacco controll: https://bit.ly/3zUCA7e

Att ligga steget före – satsa lokalt

I dagsläget har inget av de stora lanserat sina elektroniska produkter i Sverige (med undantag för PMI:s heat-not-burn-system – IQOS – en elektroniskt upphettad blandning av tobak och e-vätska). I Sverige är det främst inhemska företag, som VONT, som står för utvecklingen. Det har lett till en väldigt konsumentnära och anpassningsbar marknad – där användare ofta står i direkt kontakt med företagen – ett signum för den traditionella vejpindustrin – och ofta nyckeln till framgång. Vi på VONT är det enda svenska företaget som designar och utvecklar egna e-cigaretter.

Ur ett strategiskt perspektiv kan det därför vara klokt att redan nu bygga upp sortimentet och samtidigt inleda samarbeten med inhemska företag som under en längre tid byggt upp sitt varumärke och redan har en trogen kundkrets i Sverige. Det är nämligen något som de stora tobaksbolagen varken gör, eller inte ens kan, göra idag. Ett företag som VONT har därför potential att bli en värdefull samarbetspartner både nu och i framtiden.

Vilka använder e-cigaretter – och vad betyder det?

E-cigaretter används i första hand av de som redan röker. Det vet vi via statistik från Centralförbundet för Alkohol och Narkotikas (CAN) årliga statistik. Vi vet också att närmare 20 procent av befolkningen (i synnerhet unga vuxna) röker sporadiskt, på fester och vid speciella tillfällen. Dessa köper kanske ett paket cigaretter till helgen någon gång i månaden. Utan att kunna hänvisa till statistik (den finns inte ännu) så är det nog främst i den här gruppen som engångsmodeller kan bli en tydlig substitutionsprodukt. Det kostar ungefär lika mycket att köpa exempelvis en VONT – istället för ett paket cigaretter.

Ur ett skademinimeringsperspektiv är detta en önskvärd utveckling, även om bruk av beroendeframkallande produkter inte generellt bör uppmuntras. Å andra sidan: en 18 åring som står i färd med att köpa ett paket cigaretter (eller en engångsecigg) kommer sannolikt inte att ersätta någon av produkterna med en chokladkaka eller ett pass i träningslokalen. Det fungerar helt enkelt inte så, även om många kanske hade önskat det. Enggångsmodeller kan i det här sammanhanget fungera som avstegsprodukter istället för instegsprodukter. Ju färre cigaretter som finns på festerna, ju färre rökare och därmed färre skador av nikotinbruk. Det är så skademinimering fungerar i praktiken – och här har seriösa återförsäljare men viktig roll att fylla.

Mot ett mindre skadligt nikotinbruk

De stor brittiska hälsoorganisationerna (däribland läkarsällskapet Royal College of Physicians, Brittiska cancerfonden och Brittiska hjärt-lungfonden) var tidigt ute och finansierade forskning om e-cigaretter och dess potentiella roll för skademinimering i gruppen rökare (närmare 30 procent av befolkningen år 2000). Intresset för e- cigaretter byggde på det faktum att rökare kan fortsätta “röka” och använda nikotin utan att andas in de tusentals giftiga och cancerogena ämnen som bildas vid förbränning av tobak. E-vätskan (bestående i huvudsak av glycerin och propylenglykol) brinner inte – den förångas vid betydligt lägre temperaturer och är ett “mycket renare” sätt att använda nikotin jämfört med rökning.

Vetenskapen har lagt grunden för den brittiska modellen för e-cigaretter

2014 tog brittiska folkhälsomyndigheten officiellt ställning till e-cigaretter som ett verktyg med potential att skifta det dödliga användandet av nikotin (genom rökning) till ett mindre skadligt bruk (genom vejpning). Rekommendationen var att lagstifta med lätt hand, men att noga följa utvecklingen, i synnerhet bland minderåriga. Statistiken pekar på att strategin fungerar. Rökningen har minskat från 25 procent (2010) till 14 procent (2021). Rökningen bland unga minskar i samma takt. Det regelbundna bruket av e- cigaretter bland unga är lågt (1,6 procent – varav en stor majoritet är tidigare rökare) medan andelen dagligrökare minskar stadigt.