18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Utforska

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Fler väljer e-cigaretter som alternativ till rökning

Trots att e cigaretter har funnits en längre tid på marknaden så är de i många hänseenden en ny företeelse. Särskilt när det handlar om forskning där saker och ting alltid tar extra lång tid. Vad som hitintills har blivit tydligt är att en stor del av de som söker alternativ till cigaretter väljer att röka e-cigaretter. Och en stor drivande faktor är att folk upplever det som en väg att endera minska mängden eller helt sluta med cigaretter.

Även om forskningen är väldigt tydlig med att poängtera att det saknar långtidsstudier gällande huruvida e cigaretter leder till minskad rökning, så är trenden väldigt tydlig att det bland rökare är ett allt mer populärt alternativ. Och även om det är oklart huruvida det på sikt minskar suget efter nikotin så råder det ingen tvekan om att de kan vara en stor hjälp om man vill ha nikotin utan tobak eller slippa de specifika nackdelar och problem som kommer med tobak.

Be first with the latest

Get the latest news regarding upcoming releases, pre-access to sale and much more!

*” anger obligatoriska fält

Free delivery within Sweden Free delivery within Sweden Free delivery within Sweden