18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Utforska

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Fler väljer e-cigarett framför vanlig cigarett

Men var röker man mest och minst? E cigaretter Örebro? E cigaretter Stockholm? Då det saknas tillförlitlig statistik på kommun- eller ortsnivå så vet vi inte om hur den lokala utbredningen ser ut. Folkhälsomyndigheten publicerade däremot 2018 för första gången nationella siffror gällande användande av e-cigaretter. Då var det dryga två procent av befolkningen som dagligen använde e-cigaretter.

Även på det på det stora hela är jämn fördelning av användare i de olika åldersgrupperna, så är det något fler bland yngre rökare som väljer elektroniska cigaretter. Huruvida detta beror på ökad medvetenhet om riskerna med vanliga cigaretter, om de föredrar alternativ till rökning eller har helt andra anledningar till sina beslut är något som man bara kan spekulera i. I de stora dragen är trenden däremot däremot tydlig och bland rökare väljer allt fler e-cigg framför cigaretter.

Be first with the latest

Get the latest news regarding upcoming releases, pre-access to sale and much more!

*” anger obligatoriska fält

Free delivery within Sweden Free delivery within Sweden Free delivery within Sweden