18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Utforska

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Är det möjligt att sluta röka med e-cigg?

Även om det numera är allt fler personer som väljer att sluta röka, och färre personer som faktiskt börjar, så är det enligt siffror från Folkhälsomyndigheten och Statistiska Centralbyrån (SCB) någonstans mellan 7% och upp till 12,4% av alla svenskar som dagligen röker.

Bland de som väljer att sluta har det istället för traditionell tobak blivit mycket vanligare att välja alternativ till rökning. Främst väljs snus och E cigaretter, men i viss utsträckning även tuggtobak. Av detta kan man absolut dra slutsatsen att efterfrågan på nikotin är fortsatt stor. Men många personer vill även ha nikotin utan tobak.

När det kommer till cigarettavvänjningsprodukter så är myndighetsrekommendationerna ganska tydliga. Bland receptfria alternativ föreslås plåster, tuggummi, tabletter och liknande produkter innehållandes nikotin. Generellt sett så har myndigheter varit försiktiga i sina rekommendationer avseende rökfri tobak och elektroniska cigaretter. Trots detta är det enligt forskningen en betydande del personer som väljer snus, tuggtobak och e-cigaretter som alternativ till rökning och som en del av deras sluta röka-projekt. Just i Sverige så har nikotinpåsar, eller snus utan tobak, så som de numera välkända varumärkena LYFT och ZYN även blivit populära. Men hur är det när det kommer till just e cigg? Är det ett bra alternativ?

Be first with the latest

Get the latest news regarding upcoming releases, pre-access to sale and much more!

*” anger obligatoriska fält

Free delivery within Sweden Free delivery within Sweden Free delivery within Sweden